Trước khi sử dụng Treo Off Train mình chia sẻ mọi người về cách sử dụng lệnh Auto Reset
Người chơi gõ lệnh trong game: /Reset Auto
Khi đó thông báo chữ xanh dương (Blue) của hệ thống sẽ thông báo trạng thái Auto Reset bật hoặc tắt
Nếu Auto Reset được bật, nhân vật level 400 sẽ tự động resetCách Treo Off Train

Treo off train hỗ trợ người chơi không có nhiều thời gian ngôi máy mà vẫn có thể reset hoặc train điểm master để bám top mỗi ngày

- Đăng nhập vào sub-7: Server Treo Off
- Người chơi ra bãi quái và train quái 
- Mở phần cài đặt auto helper và cài đặt thiết lập train quái bình thường
- Chọn nút lưu cấu hình và chọn luôn nút "Treo Off"
- Cẩn thận hơn, người chơi có thể login một tài khoản khác và kiểm tra


 

Lưu Ý:

- Treo off train không thể kết hợp cùng phím kẹp chuột phím Del
- Treo off train không thể kết hợp dùng chung với các lệnh train quái khác (Ví dụ lệnh: /attack và /offattack)
- Thời gian treo off Train khoảng 9~12 tiếng. Hết thời gian treo off sẽ tự động thoát ra
- Khi qua ngày mới mà vẫn còn thời gian treo off train, vẫn có thể reset theo top 1
- Treo off train không thể nhanh bằng treo online, nếu có thể, hãy treo online nhé!
- Treo off chỉ áp dụng ở Sub-7: Dành Riêng cho treo off
- Server treo off ( Sub-7) sẽ không có event, Tỷ lệ drop vật phẩm không có