Vũ khí rồng 2 được nâng cấp từ vũ khí rồng 1
Để nâng cấp vũ khí rồng 2 cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:
- Công thức : 
  +  Vũ khí rồng 1 +9 4opt trở lên
  + Cụm ngọc Ước Nguyện 30 viên
  + Cụm ngọc Tâm Linh 30 viên
  + Cụm ngọc Sinh Mệnh 30 viên
  + Cụm ngọc Hỗn Nguyên 30 viên
  + Cụm Đá Tạo Hóa 30 viên
  + 1 Đe rèn thiên sứ (Có thể săn boss lớn hoặc mua trong X-Shop)
 (Tỉ lệ thành công 30%)
Đặt toàn bộ Nguyên Liệu kiếm được đến NPC Chaos Golbin tại Sub 0 - Bản đồ NORIA

Nếu kết hợp thành công sẽ tạo ra VKR 2 tương ứng với tính năng - Chỉ số cộng thêm : Tăng 10% dame tổng ( có thể socket )

Một vài lưu ý:
- VKR cấp 1 loại nào nếu nâng cấp thành công sẽ ra VKR cấp 2 cùng loại đó ( Ví dụ: Kiếm Rồng 1 sẽ nâng cấp lên thành Kiếm rồng 2. Gậy Rồng 1 sẽ nâng cấp lên thành Gậy rồng 2)
- Nếu nâng cấp VKR 2 thành công sẽ có 01 option dòng hoàn hảo ngẫu nhiên ( Không kế thừa dòng hoàn hảo từ VKR cấp 1 đem xoay chaos)