Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony

- Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

- Ba bước để Gia Cường Item:

                                                     Tạo hòn đá tạo hóa (Harmony)

- Bước 1: thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)


- Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)

                                   NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện

- Bước 3: chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

  • + Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
  • + Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
  • + Tỉ lệ thành công: 80%.

                                                   Quá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy

Gia cường item

- Sử dụng Hòn Đá của Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
- Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
- Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.


                                    Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí

                                 Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ

Phục hồi item

- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
- Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

- Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)

NPC Cheris tại Aida (86:12)

- Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.

                  Quá trình phục hồi item

Nâng cấp tính năng

- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

- Cách tạo đá tinh luyện:

  • + Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

NPC Osbourne tại Aida (80:12)

+ Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp
Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao

Đá tinh luyện cấp thấp

Đá tinh luyện cấp thấp

Đá tinh luyện cấp cao

- Lưu ý:

  • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.

  • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.
  • + Đồ có tính năng socket sẽ không gia cường dòng Harmony được

Xem thêm event Tháp Tinh Luyện