Bài viết mang tính chất tham khảo

DW theo dòng phép thuật  nên việc cộng point nhân vật DW cũng không có gì phức tạp. Cột sức mạnh (STR) cộng đủ điểm mặc đồ, cột máu (VIT) cộng đủ điểm để không bị quái đánh chết (Nếu train quái)., còn lại cộng vào các cột  năng lượng (ENE) và cột nhanh nhẹn (AGI)

Mốc 15k point:

- STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 4k đến 6k point

- VIT: 1k point

- ENE: số point còn lại.

Mốc 30k point:

STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 7k đến 10k point

- VIT: 4k point

- ENE: số point còn lại.

Mốc 65k point:

STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 20k point

- VIT: 10k point

- ENE: số point còn lại.

Việc cộng điểm sao cho hợp lý còn tùy thuộc vào mục đích và hoàn cảnh của bạn (Train, PK hay săn boss). Còn khi PK thì phải cộng nhiều máu hơn.