Cách ép Quạ Tinh & Chiến Mã

- Đến Lorencia (tọa độ 122-110), tìm gặp NPC tên là Trainer (Nhà Huấn Luyện Thú) nói chuyện với NPC đó, chọn chức năng Tái tạo linh hồn.

 NPC Nhà Huấn Luyện Thú

Công thức tạo Quạ Tinh: 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn quạ tinh + 2 Ngọc Soul + 2 Ngọc Bless + 1 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.

Công Thức Tạo Chiến Mã: 1 Ngọc Chaos + 1 Ngọc Creation + 1 Linh hồn chiến mã + 5 Ngọc Soul + 5 Ngọc Bless + 5 triệu zen.
- Tỉ lệ thành công là 60%. Nhấn Combine.