Tổng hợp set thần trong game MU Tình Yêu
Bài viết sẽ tổng hợp các set thần hiện có trong game Mu Tình Yêu
Các set thần sẽ có tỷ lệ drop ở sự kiện Hỗn nguyên lâu, Boss Kundun, Boss Guild, Boss Class
Ngoài ra, một số set thần sẽ có được từ các sự kiện khác của game, theo lộ trình phát triển của server
Chi tiết ra mắt các set thần sẽ thông báo trên fanpage MU Tình Yêu

Set giáp trụ thần 5% - có tỷ lệ drop ở sự kiện Hỗn nguyên lâu, Boss Kundun, Boss Guild, Boss Class ngay khi Open
    - Set da:    Áo, quần, giầy
    - Set xương: Áo, quần, giầy
    - Set lụa: Áo, quần, giầy
    - Set thuật sĩ: Áo, quần, giầy

Set giáp trụ thần 10% - có tỷ lệ drop ở sự kiện Hỗn nguyên lâu, Boss Kundun, Boss Guild, Boss Class ngay khi Open
    - DW Set ma thuật:    Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - DK Set Hỏa Long: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - ELF Set Kim Ngân: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - MG Set Phong Vũ: Áo, Quần, găng, giầy
    - DL Set Huyền Thiết: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - SUM Set Thuật Sĩ: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - RF Set Địa Long: Mũ, Áo, Quần, giầy

Set giáp trụ thần 20% - có tỷ lệ drop ở sự kiện Hỗn nguyên lâu, Boss Kundun, Boss Guild, Boss Class ngay khi Open
    - DW  Set Ma Vương:    Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - DK Set Thần Long: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - ELF Set Thánh nữ: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - MG Set Cuồng phong: ́Ao, Quần, găng, giầy
    - DL Set Chí tôn: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - SUM Set Phục Ma: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - RF Set Quyền Lực: Mũ, Áo, Quần, giầy

Set giáp trụ thần 30% - Set 380 Drop theo lộ trình phát triển của server - Thông báo trên fanpage
    - DW Set Thần Ma:    Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - DK Set Quyền Năng: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - ELF Set Thái Bình: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - MG Set Hồng Long: ́Ao, Quần, găng, giầy
    - DL Set Thái Dương: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - SUM Set Bão điện: Mũ, Áo, Quần, găng, giầy
    - RF Set Bạch Long: Mũ, Áo, Quần, giầy

Set chaos thần 60% - Drop theo lộ trình phát triển của server - Thông báo trên fanpage
    - DW: Gậy mãng xà, dây chuyền, wing 3 
    - DK: Vuốt quỷ, dây chuyền, wing 3 
    - ELF: Cung thần ưng, dây chuyền, wing 3 
    - MG: Vuốt quỷ, dây chuyền, wing 3  
    - DL: Trượng băng giá, dây chuyền, wing 3  
    - SUM: Gậy Hồng ngọc, dây chuyền, wing 3 
    - RF: Vuốt thiên tử, dây chuyền, wing 3 

Set ring - Ka-el 5% -  có tỷ lệ drop ở sự kiện Hỗn nguyên lâu, Boss Kundun, Boss Guild, Boss Class ngay khi Open hoặc mua tại X-Shop hoặc sự kiện tích lũy nạp thẻ trên web tài khoản
    - Nhẫn phép thuật, nhẫn đất

Set ring Alpha 10% - Mua tại shop Danh Vọng hoặc sự kiện tích lũy nạp trên web tài khoản
    - Nhẫn băng, nhẫn độc

Set ring pen Omega 20% - Mua tại shop Danh Vọng hoặc sự kiện tích lũy nạp trên web tài khoản
    - Dây chuyền kỹ năng, nhẫn gió, nhẫn phép thuật


Set ring Tình Yêu - Mua tại shop Danh Vọng 
    - Nhẫn Ngôi Sao và nhẫn Kim Cương