Bài viết mang tính chất tham khảo

SUM theo dòng phép sở hữu các kỹ năng PK như: Hộ công, Buff phản đòn, Bùa giảm sức đánh, Bùa giảm phòng thủ, Ru ngủ....

Cách cộng point SUM tập trung chủ yếu vào Năng Lượng

Cách cộng điểm SUM train và săn boss

- Sức mạnh (Str): đủ mặc đồ

- Nhanh nhẹn (Agi): 5k - 10k - 15k (Tùy vào lượng point mình có)

- Lượng máu ( Vit): Tăng đủ để trụ lại tránh 1 hit

- Năng Lượng (Ene): Số point còn lại.

Cách cộng điểm SUM PK:

- Str: đủ mặc đồ

- Agi: 5k - 10k - 15k (Tùy vào lượng point mình có)

- Vit: Số point còn lại

- Ene: 20k