Hướng dẫn làm nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ cấp 380 - 400 trong MU Online)

Cấp độ yêu cầu: - Giai đoạn 1: level 380 trở lên

                           - Giai đoạn 2: level 400

Dành cho tất cả các chủng tộc ( Đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 1 2)

Phần thưởng: - Kỵ Sĩ được phong là: Thiên Tướng

                       - Pháp Sư được phong là: Thiên Sứ

                       - Thánh Nữ được phong là: Thiên Nữ

                       - Thuật Sự được phong là: Phục Ma Pháp Sư

                       - Chúa Tể được phong là: Thiên Vương

                       - Đấu sĩ được phong là: Thiên Kiếm

                       - Thiết Binh được phong là: Quyền Vương

(Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay đổi ngoại hình cơ bản của nhân vật và được thêm point)

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Debin tại Map CryWoft ( hoặc Lorencia)

Nhiệm vụ chia làm  3 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

Đối thoại với NPC Debin nhận nhiệm vụ

Tìm 3 loại vật phẩm: Sừng quỷ vương, trái tim dơi lửa và lông vũ phượng hoàng

(Quỷ vương - tại map Aida, Dơi lửa - tại map Tarkan, Phượng hoàng lửa - tại map Icarus)

Giai đoạn 2:

Đối thoại với NPC Debin nhận nhiệm vụ

Tiêu diệt 20 con quái vật mỗi loại: Balram, Death Spirit và Soram tại bản đồ Barrack

(Nếu không vào được có thể đi bộ từ map Crywoft lên)

Giai đoạn 3:

Đối thoại với NPC Debin nhận nhiệm vụ

Tiêu diệt Dark Elf tại map Refuge. (Nếu không vào được có thể đi bộ vào sâu bên trong map Barrack)

Sau khi tiêu diệt Dark Elf thì quay về gặp NPC Debin trả nhiệm vụ