Event Đại Chiến Boss Guild

( Lưu ý: đây không phải là event nguyên bản của MU mà đây là event được Admin code thêm, nên tùy mỗi MU mà sẽ có event này hoặc không có)

Cách chơi : Khi event diễn ra ae di chuyển về  map Davias , kick vào NPC Guild ( Bang Hội ) để vào máp boss guild . Thời gian đại chiến 30 phút .

- Dame boss sẽ tính dame kết thúc , tức là nếu 1 Guild đánh 99,9% máu nhưng 1 người chơi Guild khác đánh 1 đòn kết thúc boss thì boss sẽ thuộc về người kết thúc boss . Các Guild hãy tính toán cách phá phách và chiến thuật ks hợp lý .

- Phần thưởng cố định : Toàn bộ người chơi đang online trong Guild mỗi người sẽ nhận được nhận  wcoin (Tùy theo admin mỗi MU quy định)

- Phần thưởng có giá trị rơi từ boss.

Video tham khảo: Đại chiến Boss Guild