Nhân vật DK được chia theo nhiều lối cộng điểm được gọi là DK chiến, DK  train, DK máu, ....

DK chiến là cách thường được sử dụng nhất với cách cộng point theo Sức Mạnh (STR) là nhiều nhất, rồi đến nhanh nhẹn (AGI)  rồi đến năng lượng (ENE) và lượng máu (VIT)

Mốc 10k point:

- STR: 5k point

- AGI: 3k point

- ENE: 1-2k point

- VIT: tăng dưới 1k

Mốc 30k point:

- STR: 10k point

- AGI: 5k point

- ENE: 8k point

- VIT: số point còn lại

Mốc 45k point

- STR: 15k point

- AGI: 7-10k point

- ENE: 8k point

- VIT: số point còn lại

Mốc 65k point:

- STR: 25k point

- AGI: 15-20k point

- ENE: 8k point

- VIT: số point còn lại

Với dòng DK train và DK săn boss:

- AGI: 5 - 15k point (tùy vào lương point đang có)

- ENE: 3 - 8k point (max dame skill)

- VIT: Tăng đủ để không bị quái bem chết ( với DK săn boss thì tăng thêm VIT để tránh 1 hit chết)

- STR: số point còn lại

Với dòng DK máu:

Cách chơi này phụ thuộc vào đồ đang mặc chủ yếu có 2 dòng: 5% phản dame và 4% HP

AGI và STR đủ mặc đồ.

ENE: 5 - 8 k point

VIT: số point còn lại