🛑 Cách kiếm điểm danh vọng trong Mu Tình Yêu
Xem thêm Giới thiệu về shop Danh Vọng MU Tình Yêu
Có 2 mục kiếm điểm danh vọng , ae chú ý đọc kĩ bài viết nhé .
- Săn toàn bộ boss trong game sẽ có điểm danh vọng , thỏ ngọc và ô summer cũng sẽ có điểm danh vọng
- Train quái máp danh vọng

🔸 Map train điểm danh vọng
- Map Danh Vọng chỉ  vào train được tại sub 1
- Điều kiện để vào được map train danh vọng là phải có vé train Danh Vọng
   + Mỗi 1 tài khoản chỉ có 1 nhân vật có reset cao nhất nhận được 1 vé tại NPC Map danh vọng (Tọa độ 130-124) tại map Lorencia trước cửa quầy bar
   + Mỗi 1 vé có thời hạn train 1 tiếng , hết 1 tiếng tự động bị đẩy ra khỏi map , qua ngày hôm sau mới nhận tiếp được vé .
- Sử dụng move M để move tới máp khi có vé . Tất cả các trường hợp thay nhân vật , thoát game khi trong máp train danh vọng đều được tính đã hoàn thành 1 tiếng ở trong máp . Vé train danh vọng có thời hạn 30 phút vậy nên khi nào đi hãy nhận chứ không nhận trước cất đi để dành.
(Lưu ý: Điều kiện reset để vào bản đồ train danh vọng sẽ nâng dần theo thời gian của máy chủ)
Một vài hình ảnh giới thiệu về Sự kiện Map Train Danh Vọng dưới đây:
Xem thêm: Giới thiệu shop Danh Vọng