Khiên Tròn                         Khiên Sắt                               Khiên Sừng                            Khiên Diều

               

     Khiên Xương                             Khiên Bạc                       Khiên Tiên Nữ                        Khiên Gia Huy

               

       Khiên Chông                    Khiên Kim Long                   Khiên Ma Thuật                    Khiên Ngưu Vương

               

    Khiên Hỏa Long                      Khiên Thánh Nữ                 Khiên Triệu Hồn                  Khiên Băng Tinh

          

   Khiên Vinh Quang             Khiên Quỷ Vương                   Khiên Giác Đấu