(Lưu ý: Đây là một tính năng được Admin MU code thêm vào, tùy vào mỗi MU mà sẽ có tính năng Cộng Hưởng hoặc không)

CÁCH SỬ DỤNG CỘNG HƯỞNG:

Tìm đến NPC Cộng Hưởng ( Thông thường sẽ là map Lorencia)

Sử dụng lệnh /Trade với NPC sẽ ra phần giao dịch

Đọc hướng dẫn và làm theo

Tùy vào mỗi MU mà sẽ có cách cộng hưởng theo các cấu hình khác nhau như:

- Tỷ lệ thành công.

- Chi phí mỗi lần cộng hưởng ( Zen, tiền tệ: wcoin)

- Đồ CH với nhau phải cùng loại ( Kiếm với kiếm, áo với áo, ....)

- Item cấp thấp không cộng hưởng được cho item cấp cao hơn

- Cho phép cộng hưởng dòng luck (có/không)

- Cho phép cộng hưởng dòng life (có/không)

- Cho phép cộng hưởng dòng skill (có/không)

- Cho phép cộng hưởng cấp độ tối đa ( 9~15) (có/không)

- Cho phép cộng hưởng đồ thần/ đồ socket (có/không)

- Cho phép cộng hưởng dòng hoàn hảo (2 đến 6 dòng) (có/không)