Bộ Da                               Bộ Đồng                             Bộ Trâu Xanh                          Bộ Thiên Kim

               

     Bộ Thiết Phiến                        Bộ Rồng Đỏ                         Bộ Rồng Đen                      Bộ Rồng Xanh

               

      Bộ Thần Long                      Bộ Quyền Năng                   Bộ Hắc Điểu                           Bộ TiTan

      Bộ Hoàng Long

               

         Bộ Vải Thô                         Bộ Xương                             Bộ Ma Thuật                               Bộ Nhân Sư

               

       Bộ Triệu Hồn                          Bộ Ma Vương                      Bộ Thần Ma                         Bộ Ánh Trăng

     Bộ Quỷ Vương

               

       Bộ Trinh Nữ                            Bộ Lụa                          Bộ Thiên Thanh                      Bộ Ngọc Bích

               

        Bộ Kim Ngân                        Bộ Giai Nhân                   Bộ Thánh Nữ                         Bộ Thái Bình

          

       Bộ Nữ Thần                       Bộ Anh Vũ                         Bộ Thiên Vũ

               

        Bộ Phong Vũ                       Bộ Lôi Phong                     Bộ Cuồng Phong                      Bộ Hồng Long

          

      Bộ Hỏa Thần                            Bộ Hủy Diệt                              Bộ Bóng Ma

               

        Bộ Thiết Ma                          Bộ Huyền Thiết                       Bộ Hắc Vương                    Bộ Chí Tôn

          

      Bộ Hoàng Kim                          Bộ Thái Dương                       Bộ Đế Vương

               

         Bộ Thuật Sĩ                        Bộ Hỏa Thiên                      Bộ Ma Pháp                        Bộ Phục Ma

          

      Bộ Bão Điện                           Bộ Chiêm Tinh                         Bộ Nữ Vương

               

       Bộ Địa Long                              Bộ Bạch Hổ                      Bộ Quyền Lực                       Bộ Bạch Long