(Lưu ý: Đây là một tính năng được Admin MU code thêm vào, tùy vào mỗi MU mà sẽ có tính năng Cộng Hưởng hoặc không)

Cách sử dụng:

Tìm đến NPC thu mua, thông thường sẽ ở map Lorencia

Sử dụng lệnh /trade với 2 NPC này

 

Đặt Ngọc/ Đồ exl cần thanh lý vào (Lưu ý: đọc kỹ phần hướng dẫn bên trên trước khi sử dụng)

- Khi thanh lý sẽ có tỷ lệ thành công hay thất bại

- Thanh lý vật phẩm thành công sẽ nhận được wcoin hoặc các loại tiền tệ khác ( tùy vào mỗi MU mà sẽ có giá trị thanh lý khác nhau)