Hướng dẫn làm nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150) trong MU Online

Cấp độ yêu cầu: level 150 trở lên

Dành cho các chủng tộc: Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ

Phần Thưởng: - Chiến Bình được phong hiệu: Kỵ Sỹ

                        - Phù Thủy được phong hiệu: Pháp Sư

                        - Tiên Nữ được phong hiệu: Thánh Nữ

                        - Thuật Sĩ được phong hiệu: Thuật Sư

(Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay đổi ngoại hình cơ bản của nhân vật)

Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Sevina (183-31) tại map Devias

Giai đoạn 1: 

 - Đối thoại với NPC nhận nhiệm vụ tìm cuốn sách đế vương

 - Nơi tìm: Losttower 0

 Cuốn sách đế vương

Giai đoạn 2:

 - Đối thoại với NPC để nhận nhiệm vụ lần 2

 - Tùy thuộc vào mỗi chủng tộc sẽ phải tìm vật phẩm nhiệm vụ khác nhau

Chiến Binh: Thanh Gươm gãy                     

Phù Thủy: Linh Hồn Phù Thủy

Tiên Nữ: Nước mắt Tiên Nữ

Thuật Sĩ: Con mắt Abyss

(Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay đổi ngoại hình cơ bản của nhân vật và thưởng thêm point)