Sự kiện Tranh Đoạt Báu Vật
Nơi diễn ra sự kiện: Losttower-0 - Server 1
Thời gian: 7h45 - 11h45 - 15h45 - 20h45 - 23h45
Thời gian diễn ra 15 phút

Xuất hiện 50 túi ngọc toàn máp quanh máp , thời gian hồi sinh 1 phút kể từ khi kết thúc , 70% rớt ngọc , 30% rớt zen , kill 100 wcoin 1 túi ngọc .

- Xuất hiện 2 boss lớn rương kho báu lớn ra 2 tọa độ 204 27 , 197 128 , boss lớn không đánh lại , chỉ số giáp máu bằng kundun , rớt 4 món đồ gồm các nguyên liệu quý hiếm .

- Nhiệm vụ npc : Nhận nhiệm vụ tại khu an toàn Lot0 tiêu diệt 50 con túi ngọc nhận 1 hộp kho báu vinh danh , đồ rớt ra gồm các cụm ngọc và hộp quà ngẫu nhiên