Bài viết mang tính chất tham khảo

MG là một class vừa sử dụng được phép thuật (như DW) và vừa sử dụng được kỹ năng cận chiến ( như DK).

Class MG có thể nói là sở hữu một lượng dame gần như là lớn nhất MU cũng như để mọi người biết độ đẹp trai nhất của mình nên MG không có đội Mũ dẫn đến việc khả năng phòng thủ là yếu nhất MU.

Chính vì cái gì cũng nhất ở MU nên MG khó được chuộng làm class để PK cả nhưng nếu biết cách thì MG sẽ là một class săn boss rất lợi hại

Với MU reset, cách cộng point như sau:

Với MG chiến, thiên về sức mạnh: Vì MG dame to, thủ yếu nên tùy vào hoàn cảnh mà có thể đảo hoặc điều chỉnh lại point của 2 cột sức mạnh (STR) và nhanh nhẹn (AGI) cho nhau để lấy lượng dame to hoặc lượng nhanh nhẹn bù vào lượng dame

Mốc 10k point:

- STR: 3 - 5k point

- AGI: 3 - 5k point

- ENE: 1k point

- VIT: tăng dưới 1k

Mốc 30k point:

- STR: 5 - 10k point

- AGI: 5 - 10 k point

- ENE: 5k point

- VIT: số point còn lại

Mốc 45k point

- STR: 10 - 15k point

- AGI: 10 - 15k point

- ENE: 5k point

- VIT: số point còn lại

Mốc 65k point:

- STR: 15 - 25k point

- AGI: 15 - 25k point

- ENE: 5k point

- VIT: số point còn lại

Đối với MG train hoặc săn boss thì lượng HP chỉ cộng vừa đủ tránh 1 hit, còn lại dồn vào lượng STR hoặc AGI để có thể KS tốt nhất.

 

Với MG phép, thiên về năng lượng: lối chơi này chủ yếu cộng point vào Agi và Ene, có thể tăng điểm như class DW.

Mốc 15k point:

- STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 6k đến 8k point

- VIT: 1k point

- ENE: số point còn lại.

Mốc 30k point:

STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 10k đến 15k point

- VIT: 4k point

- ENE: số point còn lại.

Mốc 65k point:

STR: đủ mặc đồ.

- AGI: 20 - 30k point

- VIT: 10k point

- ENE: số point còn lại.

Việc cộng điểm sao cho hợp lý còn tùy thuộc vào mục đích và hoàn cảnh của bạn (Train, PK hay săn boss). Còn khi PK thì phải cộng nhiều máu hơn.