Hướng dẫn Nhiệm vụ tiến hóa nhân vật  Nhân vật

Có 3 nhiệm vụ chính cấp 150, 220 và nhiệm vụ Master

Hướng dẫn làm nhiệm vụ cấp 1

Hướng dẫn làm nhiệm vụ cấp 2

Hướng dẫn làm nhiệm vụ cấp 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với một số game MU Online với lối chơi Reset và lối chơi nhanh thì có tích hợp sẵn lệnh làm nhiệm vụ trong game

Ví dụ như lệnh: /change, /nhiemvu, /lamnhiemvu, ....

Tùy vào mỗi MU mà sẽ có câu lệnh khác nhau, tham khảo trực tiếp trong game MU mà bạn đang chơi theo hình ảnh