Sói Hoàng Kim trong MU luôn là 1 item có giá trị!
Vì vậy, việc chế tạo ra chúng vô cùng khó và phức tạp!
(Xem thêm: chế tạo sói tinh)

Cách tạo sói tinh Hoàng Kim trong MU Tình Yêu:
Công thức: 3 con sói tinh bất kỳ ( TRỪ sói tinh thường)
( 3 con sói tấn công hoặc 3 con sói phòng thủ hoặc 2 con sói tấn công, 1 con sói phòng thủ hoặc 2 con sói phòng thủ, 1 con sói tấn công)
Đem nguyên liệu đến NPC Chaos Goblin và tiến hành xoay chaos tạo ra sói (Tỷ lệ thành công 30%)


(Xem thêm: Chế tạo sói tinh)