Bài viết mang tính chất tham khảo

RF là một nhân vật luôn được người chơi lựa chọn hàng đầu vì sở hữu cho mình những bộ skill PK - có thể One hit kết liễu đối thủ trong 1 nốt nhạc

Với RF 20k point:

Train quái:

- Sức mạnh (Str): 7k point

- Nhanh nhẹn (Agi): 10k point

- Năng lượng (Ene): 1k point

- Lượng máu (Vit): 2k point

Săn boss:

- Sức mạnh (Str): 4k point

- Nhanh nhẹn (Agi): 10k point

- Năng lượng (Ene): 1k point

- Lượng máu (Vit): 5k point

PK  và PK solo:

- Sức mạnh (Str): 4k point

- Nhanh nhẹn (Agi): 9k point

- Năng lượng (Ene): 1k point

- Lượng máu (Vit): 6k point

Với RF 65k point:

Train quái:

- Sức mạnh (Str): 10k point

- Nhanh nhẹn (Agi): 15k point

- Năng lượng (Ene): 1k point

- Lượng máu (Vit): số point còn lại

PK và PK solo:

- Sức mạnh (Str): 10k point

- Nhanh nhẹn (Agi): 15k point

- Năng lượng (Ene): 5k point

- Lượng máu (Vit): số point còn lại