Khi bạn có quá nhiều đồ Exl ( đồ hoàn hảo rác) có được từ ném box kundun hoặc train nhặt được mà không biết xử lý ra sao?
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thanh lý đồ exl rác qua máy chaos
- Đem đồ exl rác đến NPC Chaos Goblin ở NORIA  SUB 0 (Sub bày bán - cửa hàng - xoay chaos)
- Nếu có 1 đồ exl rác thì bỏ vào máy chaos sẽ tạo ra đồng 500 Wcoin ( Tỷ lệ thành công 70%)
- Nếu có nhiều hơn đồ exl rác, bạn có thể thanh lý 4 đồ cùng 1 lúc bằng cách bỏ vào máy chaos sẽ tạo ra đồng 2000 Wcoin ( Tỷ lệ thành công 70%)
Ảnh Minh Họa:Sau khi thanh lý đồ exl rác sẽ nhận đc đồng Wcoin, đem đồng Wcoin này bán vào shop NPC bất kỳ sẽ nhận được Wcoin tương ứng