Sự kiện Quảng Trường Quỷ (Devil Square)

Giới thiệu chung

Quảng Trường Quỷ bao gồm 7 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Quảng Trường Quỷ trước hết cần có Bức Thư Quỷ.
Bức Thư Quỷ được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.

                                                  Công thức chung để ép Bức Thư Quỷ

Tham gia sự kiện

- Khi quảng trường quỷ vừa mở cửa thì bạn có 5 phút để ghép các đồ vật cần thiết nhằm tạo ra Thiệp mời của quỷ và mang đến giao cho Người mở đường đến quảng trường quỷ là Charon. Bạn có thể tìm thấy Charon ở tại vùng thảo nguyên Noria xinh đẹp.

NPC Charon tại Noria
 

- Sau khi giao giấy mời cho Người mở đường Charon, bạn hãy chọn quảng trường đúng với cấp độ của mình. Nhấn vào quảng trường đã chọn, nếu Thiệp mời của quỷ biến mất ở thùng đồ cá nhân thì nhân vật của bạn sẽ tự động xuất hiện tại Quảng trường quỷ.
(Lưu ý: đối với trường hợp của Đấu Sĩ/Chúa Tể thì yêu cầu về cấp độ sẽ khác các nhân vật cơ bản)

1 số hình ảnh khi tham gia : 

(Tùy vào mỗi MU khác nhau mà Admin có thể thay đổi phần thưởng nhiệm vụ khi chiến thắng Quảng Trường Quỷ và có thể thêm phần thưởng Wcoin khi chiến thắng)