Baruka – Gaion Event

Vì lòng tham vô đáy, Gaion - một đấu sĩ tài năng của Lục địa - đã viết những lá thư kêu gọi binh sĩ lật đổ đế chế MU, những lá thư được viết theo những mã ký tự nên chỉ có những binh sĩ tinh nhuệ mới thông hiểu. Nhưng không ngờ đó chính là điều sai lầm của Gaion. Những mã ký tự này đã được các chiến binh khéo léo ghép thành Mệnh lệnh của Gaion để qua mặt hàng ngũ tay sai của Gaion, tìm kiếm những mảnh ghép Secromicon huyền bí… Và rồi, chính những mảnh ghép Secromicon đã giúp các chiến binh thâm nhập vào hang ổ của Gaion - một pháo đài cổ hoang phế tại Baruka - để hạ gục hắn. 

                                           Boss Gaion

1. Giới thiệu 

- Khi tiêu diệt quái vật, thu thập đủ 5 cái Lời chú giải sẽ ghép được Mệnh lệnh của Gaion. Sử dụng Mệnh lệnh của Gaion để vào Baruka các ngày thứ 2 đến thứ 7. 

 Khi tiêu diệt quái vật, thu thập đủ các Mảnh ghép Secromicon 1 đến 6, ghép 6 mảnh lại với nhau (thông qua NPC Goblin) sẽ có được Secromicon là vé đăng nhập vào Hang ổ của Gaion vào ngày Chủ nhật. 2. Cách tham gia 

Cần party theo tổ đội 

-NPC Jenrinter 
Devias 3  (230    221)
Đăng nhập sự kiện Baruka


Khi nhân vật bị tử nạn hoặc bị PK thì nhân vật đó không hoàn thành được nhiệm vụ. 

Vé đăng nhập Gaion từ thứ 2 đến thứ 7

Vé đăng nhập Gaion ngày chủ nhật

3. Giải Thưởng 

-Khi tiêu diệt quái vật hoặc boss sẽ nhặt được các vật phẩm có giá trị.