Wing thần Chaos sẽ ra theo lộ trình của mỗi Server
Nguyên liệu: Linh Hồn Chaos sẽ có được khi săn boss (Sẽ thông báo trên fanpage khi cho drop từ boss)

Sau khi có được linh hồn chaos
Người chơi đem đến NPC Chaos Golbin ở Noria và tiến hành tạo ra Wing Chaos thần
Công thức: 01 cánh cấp 3 bất kỳ và 01 linh hồn chaos
Tỷ lệ thành công là 30%


Lưu ý: Khi xoay thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu xoay wing chaos (Cánh cấp 3, linh hồn chaos)
Khi xoay thành công, cánh cấp 3 cho vào xoay wing chaos sẽ tạo ra cánh cấp 3 chaos tương ứng ( cánh 3 DK thành cánh 3 DK chaos, cánh 3 DW thành cánh 3 DW chaos,...)
Wing 3 chaos sẽ KHÔNG KẾ THỪA cấp độ và dòng hoàn hảo của wing 3 làm phôi đưa vào xoay chaos