Hướng dẫn làm nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ cấp 220  trong game Mu Online)

Cấp độ yêu cầu: Level 220 trở lên

Dành cho các chủng tộc: Kỹ sĩ, Pháp sư, Thánh nữ, Thuật sư

Phần thưởng: - Kỵ sĩ học được thêm kỹ năng combo và kỹ  năng chém băng

                       - Pháp sư học được thêm kỹ năng Tăng ma lực và Bùng nổ năng lượng

                       - Thánh nữ học được thêm kỹ năng Vô định tiễn và Liên hoàn tiễn

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Marlon (Lorencia, Noria,Devias,Atlans)

Giai đoạn 1:

- Đối thoại với NPC nhận nhiệm vụ tìm chiếc nhẫn vinh quang

- Nơi tìm: Map Tarkan, Kanturu.

Giai đoạn 2: (chỉ dành cho kỵ sĩ)

- Đối thoại với NPC nhận nhiệm vụ tìm viên ngọc cổ

- Nơi tìm: Map Tarkan, Kanturu.