Vũ khí rồng 3 được nâng cấp từ vũ khí rồng 2

🛑 Cách nâng vũ khí rồng 3:
- Công thức : 
  +  Vũ khí rồng cấp 2 (hoàn hảo) +9 + 8opt trở lên
  + 02 Cụm ngọc Ước Nguyện 30 viên
  + 02 Cụm ngọc Tâm Linh 30 viên
  + 02 Cụm ngọc Sinh Mệnh 30 viên
  + 02 Cụm ngọc Hỗn Nguyên 30 viên
  + 02 Cụm Đá Tạo Hóa 30 viên
  + 02 Cụm Ngọc Sáng Tạo 30 viên
  + 01 Thức Tỉnh Linh Hồn (Có được từ săn boss như Kundun, Medusa, BossGuild, Boss Class,...)
 (Tỉ lệ thành công 15%)
Đặt toàn bộ Nguyên Liệu kiếm được đến NPC Chaos Golbin tại Sub 0 - Bản đồ NORIA
Nếu kết hợp thành công sẽ tạo ra VKR 3 tương ứng với tính năng - Chỉ số cộng thêm : Tăng 12% dame tổng + 5% x3 sát thương ( có thể socket )


Một vài lưu ý:
- VKR cấp 2 loại nào nếu nâng cấp thành công sẽ ra VKR cấp 3 cùng loại đó ( Ví dụ: Kiếm Rồng 2 sẽ nâng cấp lên thành Kiếm rồng 3. Gậy Rồng 2 sẽ nâng cấp lên thành Gậy rồng 3)
- Nếu nâng cấp VKR 3 thành công sẽ có 01 option dòng hoàn hảo ngẫu nhiên ( Không kế thừa dòng hoàn hảo từ VKR cấp 2 đem xoay chaos)