Event Cấm Địa Hoàng Gia

( Lưu ý: đây không phải là event nguyên bản của MU mà đây là event được Admin code thêm - Hiện tại đang là Event Duy Nhất chỉ có tại MU Tình Yêu)

Cách thức chơi : 20h tại sub 1 sẽ diễn ra event vượt ải cấm địa hoàng gia , tất cả người chơi sẽ có 5 phút báo danh tại 4 cổng 1 / 2 / 3 / 4 tại giữa trung tâm Lorencia .
✦ Chú ý : Việc lựa chọn cổng cũng rất quan trọng để người yếu tránh người mạnh , team mạnh và người mạnh phút cuối thay cổng tiêu diệt team mình ghét , nếu vào cổng thấy 1 mạnh hoặc ng khác mạnh hãy thay cổng khác khi thời gian báo danh vẫn còn , sau 5 phút báo danh NPC sẽ biến mất và không thể vào event được nữa .

Giai đoạn tầng 1 : Khi vào sẽ có 3 phút chờ để nhận nhiệm vụ train quái và PK nhau để tranh cổng , loại bỏ bớt kẻ địch để train wcoi nhiều nhất có thể , 1 quái khi bị tiêu diệt nhận  wcoin , hoàn thành nhiệm vụ với số lượng quái vật nhất định sẽ nhận được vé lên tầng 2 . Thời gian xuất hiện quái và tồn tại tầng 1 là 5 phút .
Train quái trong cấm địa hoàng gia có tỷ lệ nhặt được ngọc và box kundun rất cao .
✦ Chú ý : Tầng 1 cổng 1 lên tầng 2 sẽ gặp cổng 3 , tầng 1 cổng 2 lên tầng 2 sẽ gặp cổng 4 . Hãy chọn cổng kỹ lưỡng tránh gặp team mạnh .
✦ Vé lên tầng 2 không giao dịch , không thể ném ra đất , bán shop

Giai đoạn tầng 2 : Khi hết quái tại tầng 1 hãy nhanh chóng di chuyển lên tầng 2 , sẽ có 3 phút chờ quái và boss ra , hãy PK kẻ địch để có thể train wcoi và giết boss nhận nhiều vật phẩm quý hiếm . Khi quái train wcoi thường xuất hiện 2 phút sau sẽ xuất hiện Boss lớn tại giữa khu tầng 2 , giết 1 quái nhận  wcoin . Thời gian xuất hiện quái và tồn tại tầng 1 là 5 phút .
Train quái trong cấm địa hoàng gia có tỷ lệ nhặt được ngọc và box kundun rất cao .
✦ PK BOSS lớn sẽ rớt 5 vé lên tầng 3 và  Wcoin .
✦ Team hoặc người chơi còn sống sót tại 2 khu tầng 2 sẽ gặp nhau tại tầng 3 .
✦ Vé lên tầng 3 có thể giao dịch , ném ra đất , bán shop .


Giai đoạn tầng 3 : Khi hết quái tại tầng 2 hãy nhanh chóng di chuyển lên tầng 2 , sẽ có 3 phút chờ quái và boss ra , hãy PK kẻ địch để có thể train wcoi và giết boss nhận nhiều vật phẩm quý hiếm . Khi quái train wcoi thường xuất hiện 2 phút sau sẽ xuất hiện Boss lớn tại giữa khu tầng 3 , giết 1 quái nhận  wcoin .
✦ PK BOSS lớn sẽ rớt ngẫu nhiên những vật phẩm có giá trị
Qùa rơi từ boss sẽ thay đổi VIP dần lên theo quá trình phát triển sever .
Train quái trong cấm địa hoàng gia có tỷ lệ nhặt được ngọc và box kundun rất cao .
 Lưu ý : Khi tham gia event vượt ải cấm địa bị PK chết trong đó sẽ bị loại và không thể vào được nữa , skill triệu hồi của DL không có tác dụng trong máp này .

Video tham khảo: Event Cấm Địa Hoàng Gia