🛑 Cách nâng cấp đồ cấp 2 và cấp 3
- Đồ nâng cấp chỉ áp dụng cho 5 món giáp trụ socket và Sói Tinh Hoàng Kim
- Đồ nâng cấp có 3 cấp độ : Cấp độ 1 là đồ socket cơ bản của ae đang mặc , cấp độ 2 đập ngọc nâng cấp trực tiếp lên 2 biến đổi hình ảnh và thêm chỉ số , cấp độ 3 đập ngọc nâng cấp thêm chỉ số , không full socket vẫn đập nâng cấp được .
- Cấp độ nâng cấp 2 : thêm 2% giảm sát thương 1 món
- Cấp độ nâng cấp 3 : thêm 3% HP tối đa 1 món

- Quay Ngọc nâng cấp 2 : Huy hiệu thiên sứ + các cụm ngọc 30 = Tỷ lệ thành công 70% . Tỷ lệ thành công ép vào đồ 50%
- Quay Ngọc nâng cấp 3 : Trái tim thiên sứ + các cụm ngọc 30 = Tỷ lệ thành công 30% . Tỷ lệ thành công ép vào đồ 30% .
- Ép lên cấp 2 xong mới ép tiếp được lên cấp 3 . Ngọc nâng cấp ép trực tiếp vào quần áo như ngọc exl .

✦ Nguyên liệu nâng cấp 2 và 3 sẽ drop theo lộ trình game của từng server cụ thể ( Lúc đó, thông tin sẽ thông báo trên fanpage MU Tình Yêu)
✦ Nguyên liệu nâng cấp 2 và 3 rớt tại các boss Kundun , medusa , quỷ vương , boss nhện , boss tháp tinh luyện , boss class , boss guil , boss cấm địa tầng 3 .