Mu Tình Yêu không có chức năng NPC Cộng Hưởng
Vậy làm sao để có item hoàn hảo 2 dòng trở lên!
Mu Tình Yêu xin giới thiệu tính năng - Ngọc tăng dòng hoàn hảo (Tỷ lệ thành công 5%)
Ngọc tăng dòng Hoàn Hảo có được từ drop box kundun 1~5 từ việc săn boss Hoàng Kim
Ngoài ra, còn có ngọc Hoàn Hảo tỷ lệ 100% có được từ săn boss lớn như Kundun, Medusa, Nhện,...Ngọc exl 5% này có được dễ dàng từ việc săn boss Hoàng Kim
Việc sử dụng ngọc exl 5% này cũng đơn giản, sử dụng đập vào đồ cần tăng dòng hoàn hảo giống như dùng ngọc B,S vào món đồ
Lưu ý: Khả năng tăng dòng hoàn hảo của ngọc này có tỷ lệ 5%
(Mẹo: nên gom 20~50 viên ngọc này đập liền mạch vào item cần tăng dòng hoàn hảo sẽ hiệu quả hơn)