Sự kiện Rồng Đỏ

Giới thiệu: Đây là một sự kiện có từ rất lâu khi MU Online mới ra đời

Khi tiêu diệt rồng đỏ sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm có giá trị

Tham gia sự kiện Rồng đỏ

- Sự kiện diễn ra khi thông báo "Rồng đỏ tấn công lục địa MU" xuất hiện trên màn hình. ( Ngẫu nhiên 1 trong 3 map Noria, Lorencia, Devias)

- Người chơi sẽ tìm và tiêu diệt Rồng đỏ để nhận những phần thưởng có giá trị