Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Giới thiệu chung

Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.

Công thức chung để ép Áo Tàng Hình

Bảng Công thức cụ thể để xoay ra áo tàng hình theo cấp độ:

 

Tham gia sự kiện

- Phải là 1 trong 10 người đầu tiên mang áo tàng hình đến gặp NPC Thiên sứ để được đưa vào Lâu đài máu. (Một ở bên trong nhà thờ và người còn lại thì ở ở bên ngoài).
- Các nhóm giữa người chơi vẫn được giữ nguyên. Và bạn cũng có thể thiết lập 1 nhóm mới khi đang trong Lâu đài máu.

Cấp độ của nhân vật sử dụng vé tương ứng để vào các tầng Huyết Lầu

Nhiệm vụ & Phần thưởng

- Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp độ bạn đang có.

Có 3 nhiệm vụ chính: phá hủy cổng thành, phá hủy tượng pha lê và hoàn thành nhiệm vụ của Archangel. Người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm tuỳ theo nhiệm vụ hoàn thành.- Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm theo tỉ lệ dưới đây.

- Khi trong Nhóm của bạn có 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ của Archangel, thì bản thân người ấy được thưởng 2 viên ngọc Chao, và những thành viên còn lại trong nhóm nếu còn sống sót sẽ nhận được 1 ngọc Chao. Người hoàn thành các nhiệm vụ hưởng 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại sẽ được chia cho các thành viên khác trong nhóm.

(Tùy vào mỗi MU khác nhau mà Admin có thể thay đổi phần thưởng nhiệm vụ khi chiến thắng Huyết Lầu và có thể thêm phần thưởng Wcoin khi chiến thắng)