🔰 Cách chơi event Võ đài Class
- Event được mở khi admin thông báo trên facebook
- Cách chơi : Di chuyển về sever 8 event
- Khi dòng vàng thông báo võ đài class nào thì chỉ có class đó mới vào được sàn thi đấu . Phải đứng ở máp Lorencia dùng lệnh move từ nút M đến đúng với võ đài class đang đấu . Các class khác có thể đến xem võ đài thi đấu bằng NPC di chuyển tới võ đài đặt tại giữa máp Lorencia .

- Thời gian báo danh 3 phút . Thời gian hết thúc báo danh sẽ chờ đánh là 1 phút .
- Thời gian đánh 3 phút .
- Mỗi người chơi có 5 mạng . Nếu bị chết quá 5 mạng sẽ bị đẩy khỏi võ đài . Người sống sót cuối cùng sẽ giành chiến thắng .
- Nếu hết 3 phút mà vẫn còn hơn 2 người trên võ đài thì ai có số điểm tích lũy giết nhiều mạng nhất sẽ giành chiến thắng .
- Trước khi bắt đầu đánh võ đài mỗi classs sẽ có 1 đợt mưa item các vật phẩm giá trị rớt toàn bộ máp võ đài . Nếu không đánh hãy vào xem và nhặt đồ từ mưa item ae nhé .
✦ Phần thưởng dành cho người đứng đầu mỗi class : 500k Wcoi cộng thẳng vào acc + 1 ngọc level nhận từ admin (Phần quà tham khảo)