Hướng dẫn ép dòng tím 380

Giới thiệu

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

                       

   Đao Quyền Năng                        Đao Hồng Long                          Cung Thái Bình

 

                           

     Gậy Thần Ma                        Trượng Thái Dương                    Khuyển Bão Điện

 

                          

     Bộ Quyền Năng                        Bộ Hồng Long                             Bộ Thái Bình

 

                        

      Bộ Thái Dương                           Bộ Thần Ma                               Bộ Bão Điện

 

            

     Bộ Bạch Long                    Vuốt Bạch Long (Phượng Hoàng)

Phương pháp thực hiện

- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu:

  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
  • + 10 triệu zen

Gia cường item 380

 

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

Quá trình gia cường item 380

 

Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.

Lưu ý: Item Socket không thực hiện được tính năng này