Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy (White Wizard)

Giới thiệu sự kiện binh đoàn phù thủy

"Binh đoàn phù thủy" hay tên thường gọi là White Wizard (WW) là một trong những event nhỏ, thu hút nhiều người cùng tham gia không kể mạnh yếu, giới tính, đẳng cấp.

- Phần thưởng không những đơn giản là vật phẩm giá trị mà còn được hiện tên vinh dự trên toàn sub server: “<Tên người chơi> tiêu diệt Binh đoàn phù thủy ở đâu” khiến người chơi cảm thấy hãnh diện.

Cách tham gia sự kiện binh đoàn phù thủy

- Khi trên màn hình thông báo "Binh đoàn phủ thủy tấn công lục địa MU" chính là lúc sự kiện diễn ra.

Vị trí binh đoàn phù thủy xuất hiện: xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh làng Lorencia, Noria và Devias.

Phần thưởng: Nhẫn Phù Thủy hoặc items có giá trị khác

                                                     Hình ảnh binh đoàn phù thủy

                      Nhẫn Phù Thủy rất có giá trị