Shop Danh Vọng trong game MU Tình Yêu có rất nhiều item cực kỳ giá trị
Vị trí Shop Danh Vọng - NPC LUMEN tại Lorencia tọa độ 125 - 133
Click vào đây để xem: Cách kiếm điểm danh vọng trong game

Điểm Danh Vọng chỉ có thể kiếm được trong game thông qua các sự kiện săn boss trong game
Điểm Danh Vọng KHÔNG THỂ dùng để trao đổi mua bán bằng chức năng bày bán trong game
Sau khi kiếm điểm Danh Vọng qua các sự kiện trong game, người chơi có thể xem điểm danh vọng có trong tài khoản của mình bằng cách
Bấm vào Menu góc trái màn hình sẽ hiện cửa sổ menu hiển thị điểm danh vọng
Hoặc tại khu an toàn, bấm phím X-CashShop để xem

Xem thêm: Cách kiếm điểm danh vọng trong game